Fødevareministeriet Gå til ministeriets hjemmeside 
NaturErhvervstyrelsen
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, bier
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, artikler
Binævnet 

Det centrale Bigårdsregister

Biavlens love og bekendtgørelser
Parringsområder
Bi-inspektører

Biavlerkursus